Üdvözöljük honlapunkon!

Óvodánk szakmai munkáját a gyermekszeretet, a tisztelet, a megbecsülés és a különbözőségek elfogadása jellemzi. Pedagógiai programunk a környezeti nevelésre épül. Célunk, hogy gyermekeink minél több tapasztalatot szerezzenek az őket körülvevő világról, kialakuljon természet-szeretetük. Arra törekszünk, hogy óvodánk minden dolgozója környezettudatos magatartásával pozitív mintát nyújtson gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt.

Mindennapjainkban helyet kap a “Zöld Óvoda” szellemisége: a természet megismerését szolgáló séták, kirándulások, a zöld jeles napokhoz kapcsolódó akciók szervezése, az épített és természeti környezet megismerése és védelme, a környezettudatos életvitel megalapozása (takarékosság, természetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás). Óvodapedagógusaink alkalmazott módszerei között jelen van a projekt, a szenzitív játékok, a felfedezés, megfigyelés, vizsgálódás, kísérletezés, az élménypedagógia, az erdei óvoda sajátos formája.

Óvodai programunk alappillérei:
-         a környezet megismertetésére való nevelés, az ökológiai szemlélet alapjainak lerakása
–         a gyerekek egészséges életmódra való felkészítése
–         a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált fejlesztése
–         a szülőkkel való szoros együttműködés

Lehetőségeinkhez mérten tagóvodáink épületét, udvarát oly módon alakítottuk, alakítjuk ki, hogy azok a környezeti és esztétikai nevelés mellett szolgálják a gyermekek biztonságát, kényelmét, biztosítsák egészségük megőrzését, lehetővé tegyék mozgás-, ill. játékigényük kielégítését. Udvaraink szülői segítséggel, folyamatos munka árán „zöld szigetek” a betonrengetegben, ahol gyermekeink az évszaknak megfelelően természeti megfigyeléseket, kísérleteket végezhetnek. A csoportszobák esztétikusak, jól felszereltek.

Tagóvodáinkban az azonos életkorú csoportok mellett vegyes életkorú csoportok is megtalálhatók. Kialakításukat elsősorban a jelentkező gyermekek száma és életkora befolyásolja.

A különböző érdeklődéskörnek megfelelő szaktudással bíró kollégáink a csoportok sajátos arculatát kialakítva elősegítik óvodásaink egyéni fejlesztését, felzárkóztatását és tehetséggondozását. Az óvodapedagógusok munkáját gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, logopédusok, pszichológusok és nem utolsó sorban szakképzett dajkák segítik. A sajátos nevelés igényű gyermekeink fejlesztésében utazó gyógypedagógus is részt vesz.