FIGYELEM – ÚJRA OTTHON!

Kedves Szülők!

Augusztus 24-én hétfő reggel, minden befizetett gyermeket szeretettel várunk óvodánkban (Kossuth Lajos utca 3)!

A befizetett gyermekek részére az első napokban a Tücsök csoport (Tücskök és a Méhecskék), Maci csoport  (Mókusok és a Sünik) és a Katica csoport (Katicák, Nyuszik, Macik) ad otthont, mivel a többi csoportban még folyik a takarítás. Szeptember 1-től már mindenki a saját csoportjában élheti óvodás napjait!

Köszönjük megértésüket!

Kedvezményes étkeztetés – NORMATÍV KEDVEZMÉNY

A Gyvt. 151.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)
a,
a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
aa, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab, tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek (testvér is!)
ac, olyan családban él, amelyben három, vagy több gyermeket nevelnek
ad, olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át. (89.400,-Ft/fő)

Kedves Szülők!
Amennyiben a normatív kedvezmény valamilyen formáját igénybe kívánják venni, az alábbi érvényes igazolásokra van szükség.
Határozat – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről
MÁK igazolás három, vagy több gyermek nevelése esetén
Tartós beteg érvényes igazolás
Szülői nyilatkozat
a jövedelemről – az önkormányzat által kiadott formanyomtatványon!

A formanyomtatványt itt letölthető!

Szeptember hónapra ÁTUTALÁSRA A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK MIATT NINCS LEHETŐSÉG.

Tagóvodánként az alábbi időpontokban lesz a befizetés:

Kossuth Lajos utca 3.                                    2015. 08. 24 hétfő 6.00 órától 10.00 óráig
János utca 2.                                                  2015. 08. 25 kedd 6.00 órától 10.00 óráig
Csepeli átjáró 10.                                           2015. 08. 24 hétfő 6.30 órától 10.00 óráig
Torontál utca 7.                                              2015. 08. 25 kedd 6.30 órától 10.00 óráig

A befizetés napján a KEDVEZMÉNYEKHEZ SZÜKSÉGES ÉRVÉNYES IGAZOLÁSOKAT KÉRJÜK HOZZÁK MAGUKKAL!

Budapest, 2015. július 27.

Győrné Varga Kornélia
óvodavezető

Fontos tudnivaló!

Tisztelt Szülők!
A Lila tagóvodában a felújítási munkák még nem fejeződtek be, ezért 2015. július 20-tól (hétfő) a János utcai tagóvodában (1203 Budapest, János utca 2) helyezzük el a gyerekeket. A befizetett gyerekeket várjuk szeretettel!
Győrné Varga Kornélia óvodavezető

Ismerj meg Bennünket!

„Óvodakóstolgató”
2015. április 27-től április 30-ig
Ha szeretnéd tudni, hogy milyen egy Nyitnikék óvodás napja, gyere el hozzánk, látogass meg Bennünket.
Nyitott kapukkal várunk 9.00 órától 11.30 óráig!
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda
1203 Kossuth Lajos u.3.
Telefon/fax: 284-5755

Óvodavezetői pályázat!

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A § alapján meghirdetett

Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda 1203. Budapest, Kossuth Lajos utca 3.

óvodavezetői állására egy intézményvezetői pályázat érkezett.

A 1993. évi LXXIX. Közoktatási törvény 55. §-ámak (4) bekezdése, valamint a 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992.(X.8.) Kormány rendelet 5. §-ának (8) bekezdése alapján nyilvánosságra hozzuk a beérkezett intézményvezetői pályázatot, a későbbiekben véleményezésre jogosultak által kialakított véleményt és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredményét.

Pályázat megtekintése/letöltése

Üdvözöljük honlapunkon!

Óvodánk szakmai munkáját a gyermekszeretet, a tisztelet, a megbecsülés és a különbözőségek elfogadása jellemzi. Pedagógiai programunk a környezeti nevelésre épül. Célunk, hogy gyermekeink minél több tapasztalatot szerezzenek az őket körülvevő világról, kialakuljon természet-szeretetük. Arra törekszünk, hogy óvodánk minden dolgozója környezettudatos magatartásával pozitív mintát nyújtson gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt.

Mindennapjainkban helyet kap a “Zöld Óvoda” szellemisége: a természet megismerését szolgáló séták, kirándulások, a zöld jeles napokhoz kapcsolódó akciók szervezése, az épített és természeti környezet megismerése és védelme, a környezettudatos életvitel megalapozása (takarékosság, természetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás). Óvodapedagógusaink alkalmazott módszerei között jelen van a projekt, a szenzitív játékok, a felfedezés, megfigyelés, vizsgálódás, kísérletezés, az élménypedagógia, az erdei óvoda sajátos formája.

Óvodai programunk alappillérei:
–         a környezet megismertetésére való nevelés, az ökológiai szemlélet alapjainak lerakása
–         a gyerekek egészséges életmódra való felkészítése
–         a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált fejlesztése
–         a szülőkkel való szoros együttműködés

Lehetőségeinkhez mérten tagóvodáink épületét, udvarát oly módon alakítottuk, alakítjuk ki, hogy azok a környezeti és esztétikai nevelés mellett szolgálják a gyermekek biztonságát, kényelmét, biztosítsák egészségük megőrzését, lehetővé tegyék mozgás-, ill. játékigényük kielégítését. Udvaraink szülői segítséggel, folyamatos munka árán „zöld szigetek” a betonrengetegben, ahol gyermekeink az évszaknak megfelelően természeti megfigyeléseket, kísérleteket végezhetnek. A csoportszobák esztétikusak, jól felszereltek.

Tagóvodáinkban az azonos életkorú csoportok mellett vegyes életkorú csoportok is megtalálhatók. Kialakításukat elsősorban a jelentkező gyermekek száma és életkora befolyásolja.

A különböző érdeklődéskörnek megfelelő szaktudással bíró kollégáink a csoportok sajátos arculatát kialakítva elősegítik óvodásaink egyéni fejlesztését, felzárkóztatását és tehetséggondozását. Az óvodapedagógusok munkáját gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, logopédusok, pszichológusok és nem utolsó sorban szakképzett dajkák segítik. A sajátos nevelés igényű gyermekeink fejlesztésében utazó gyógypedagógus is részt vesz.